Valikko
 Etusivu
 Säännöt
 Yhteystiedot
 Kisajollaprojekti
 Tulokset
 Kuvia 2007
 Kuvia 2008
 Kuvia 2009
 Kuvia 2010
 Kuvia 2011
 Kuvia 2012
 Kuvia 2013
 Kuvia 2014
 Kuvia 2015
 Kuvia 2016
 Kuvia 2017
Päivälaskuri
Linkit
FC Hossa
Hossa
Veneitä rakentamaan!
 
Kilpailun säännöt

1§                             Kilpailun nimi.

Kilpailun nimi on Pienvenekalastuksen SM.

2§                             Kilpailun järjestäjät.

Kilpailun järjestäjänä toimii Fishing Club Hossa.

3§                             Osallistumisoikeus.

Kilpailuun on vapaa osallistumisoikeus. Kilpailuun pääsee osallistumaan ilmoittautumalla järjestäjille viimeistään viikkoa ennen kisaa. Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on siis 1.7.2017. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan mahdollisuuksien mukaan aivan kilpailun alkuun saakka, joten kannattaa ottaa yhteyttä järjestäjiin vaikka virallinen ilmoittautumisaika olisi jo mennyt.

Kilpailuun osallistuvassa veneessä maksimimiehistömäärä on kaksi (2) henkilöä. Kilpailu on venekuntakohtainen.

4§                             Osanottomaksu.

Osanottomaksu on 10 euroa / venekunta. Kaikki osanottomaksut jaetaan takaisin palkintoina. Palkintojen arvo ei saa kohota niin korkeaksi, että niillä olisi kilpailijoille minkäänlaista taloudellista merkitystä. Mikäli osanottomaksuja kertyy enemmän kuin on palkintojen arvo, käytetään varat osallistujien virkistystoimintaan kilpailupaikan läheisyydessä.

5§                             Kilpailuaika.

Vuoden 2016 kilpailut järjestetään lauantaina 15.7.2017 klo 14.00 – 17.00. Kilpailuajan päätyttyä kilpailijoilla on 30 minuuttia aikaa siirtyä punnitukseen. Mikäli kilpailuaikatauluun tulee muutoksia, kilpailijoille ilmoitetaan muuttuneesta aikataulusta. Vieheitä ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista ja ne on nostettava kilpailuajan päättyessä.

6§                             Kipparikokous.

Kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa puoli tuntia ennen kilpailun alkua kilpailukeskuksessa. Kipparikokouksessa voidaan antaa näitä sääntöjä täydentäviä tai muuttavia määräyksiä. Kipparikokous nimittää osallistujien keskuudesta kolmihenkisen tuomarineuvoston, joka käsittelee sääntörikkomukset ja protestit. Sääntöjen tulkinnasta ja niissä kysymyksissä, johon nämä säännöt eivät anna vastausta, on päätösvalta tuomarineuvostolla. Tuomarineuvoston päätöksistä ei ole valitusoikeutta.

7§                             Kilpailukortti.

Kipparille annetaan kilpailukortti ja kilpailutunnukset ennen kilpailun alkamista. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti punnitusajan päätyttyä. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa kilpailusta sulkemisen.

8§                             Kilpailualue.

Kilpailualueena on Hossanjärven Hossanlahti. Kilpailijoille jaetaan kartta, johon on merkitty kilpailualue ja rantautumispaikka. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta. Kilpailusuorituksen päätyttyä on venekunnan palattava suoraan lähtöalueelle kipparikokouksen määräysten mukaisesti.

9§                             Pyyntitavat ja kalusto.

Pyyntitavoista on sallittu soutu-uistelu, heittokalastus, pilkkiminen ja onkiminen. Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään kaksi (2) vapaa. Plaanarikelkkojen ja plaanareiden käyttö on kielletty. Kilpailuun osallistuvan veneen maksimipituus on 2,8 metriä. Tätä suuremmat veneet eivät voi osallistua kilpailuun. Veneen valmistusmateriaali saa olla mitä tahansa, eli myös kumiveneet ovat sallittuja. Kaikenlainen koneellisen apuvoiman käyttö on kielletty, eli venettä tulee liikuttaa lihasvoimin.

10§                             Kilpailukalat.

Kilpailukaloina ovat kaikki järvestä saatavat kalat, joille noudatetaan säädöksissä määrättyjä alamittoja. Kalat, jotka alittavat virallisen alamitan, hylätään. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen. 

11§                             Punnitus.

Kilpailijat luovuttavat saaliinsa punnitukseen välittömästi saavuttuaan punnitusalueelle. Kaloja ei tarvitse perata. Mikäli joku haluaa valmistaa saaliistansa ruokaa, ainakin kalojen verestäminen on suositeltavaa.

12§                             Kilpailun voittaminen.

Kilpailun voittaa venekunta, jonka yhteenlaskettu kalojen paino on suurin. Mikäli kahdella tai useammalla venekunnalla on sama tulos, ratkaisee sijoituksen kalojen lukumäärä. Mikäli lukumääräkin on sama, sijoitetaan nuorempi kippari ylemmälle sijalle. Suurinkalakilpailun ratkaisee painoltaan isoin kilpailukala.

13§                             Vastuu.

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä kilpailijalla, joka kalastaa muuten kuin mato-ongella tulee olla valtion kalastonhoitomaksu suoritettu (kalastuskortti). Jokaisen kilpailijan tulee käyttää henkilökohtaista kelluntavarustetta. Kelluntavarusteen käytön laiminlyönnin seurauksena kilpailija suljetaan kilpailusta. Erilaisten virvokkeiden nauttimisen tulee pysyä kohtuudessa. Jokaisen kilpailijan tulee tuntea nämä säännöt.

14§                             Valvonta.

Valvontaa suorittavat itse kilpailijat. Kilpailijoiden on noudatettava kilpailun ohjeita ja määräyksiä kilpailusuorituksen hylkäyksen uhalla. Mahdollisista väärinkäytöksistä tulee jättää protesti tuomarineuvostolle viimeistään 45 minuuttia kalastuksen lopettamisesta.

15 §                             Sanktiot.

Näitä sääntöjä rikkoneen venekunnan kilpailusuoritus voidaan hylätä tai mikäli tapaus katsotaan törkeäksi, voidaan venekunta sulkea kokonaan pois kilpailusta.

© FC Hossa 2016 - All rights reserved ! - Layout by HemiPlace.com
 
Sponsorit


Mainostilaa vuokrataan
Haluatko mainostaa yritystäsi? Ota yhteyttä!